Akoestiek versus psychoakoestiek

Psychoakoestiek is de wetenschap die onderzoekt hoe mensen geluid waarnemen. Het gaat hier vooral om de relatie tussen subjectieve waarneming (psychologie) en objectieve natuurkundige aspecten (akoestiek) van klank. In veel toepassingen van akoestiek en audiosignaalbewerking is het van belang om te weten wat mensen eigenlijk horen. Geluid, dat bestaat uit drukgolven in de lucht, kan exact gemeten worden met geavanceerde meettechnieken. Het begrijpen van de manier waarop deze geluidsgolven worden omgezet in gedachten en waarnemingen in de hersenen, is echter niet makkelijk.

Geluid is een continu analoog signaal dat in theorie een oneindige hoeveelheid informatie kan bevatten. Over hoe een mens uit al deze informatie de wenselijke informatie kan filteren, zijn veel onderzoeken gedaan. Böhmer Audio heeft deze onderzoeken als basis genomen voor een fundamentele nieuwe aanpak om de nadelige effecten van de ruimte op de muziekweergave te corrigeren. Timing is daarbij van het grootste belang.

"Er is slechts een kwart seconde muziek nodig om de emotionele inhoud van de muziek te beoordelen".

Juist in het tijddomein maakt Böhmer Audio correcties. Böhmer Audio is de eerste die juist de menselijke auditieve waarneming en verwerking als uitgangspunt neemt. Dat vraagt om een heel andere aanpak, die zorgt voor een verrassend mooie en natuurlijke weergave: geen kunstmatige vervlakking van het geluid (analytisch i.p.v. levendig), zoals dat nog wel eens wordt ervaren bij andere systemen. Bovendien is de correctie in bijna de hele ruimte merkbaar, dus niet alleen op de luisterplek. Eigenlijk logisch, want niet de techniek maar de mens is het uitgangspunt bij geluidsbeleving. Ook in uw kamer.